Terms and conditions

Villkor och bestämmelser

Villkor för köp

Drangelska Ridinstitutet hädanefter kallad DRI gör det enkelt, säkert och fritt från obehagliga överraskningar vid köp. Nedan ser du våra fullständiga köpvillkor.

Ångerrätt

Vi erbjuder 14 dagars öppet köp från inköpsdatum. Vi betalar tillbaka dina pengar inom en vecka från att din ångerrätt nyttjas, på de villkor som är nämnda under villkor för återbetalning. Tillbakabetalning sker till samma kort som pengarna är betalade från.

Betalning

Betalning sker via Bank-Kreditkort. Vi accepterar Visa och MasterCard genom våra samarbetspartners PayPal, Stripe och Simplero. Alla transaktioner sänds krypterade via SSL (Secure Sockets Layer)och är 100 % säkra. Kortköp är avgiftsfritt.

Betala även gärna via Swish till nr 123 315 59 83. Drangelska Ridinstitutet är anslutet till Epassi.

Försäljning till minderåriga

Om du är under 18 år så måste du ha intyg från din målsman för att köpa vår kurs.

Upphovsrätt

Upphovsrätt  © tillhör Drangelska Ridinstitutet. Alla rättigheter är skyddade. Det är strängt förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra materialet som finns hos Drangelska Ridinstitutets kursportal, hemsidor och landningssidor.

Bestämmelser för användande av kursportalens innehåll

Du köper en tillgång till kursportalens innehåll under själva kursperioden. Produkterna är skyddade av upphovsrätt. Produkterna är endast för personligt och icke-kommersiellt bruk.

Du kan inte använda produkten eller materialet som är tillgängligt i produkten på ett sätt som utgör en kränkning av våra rättigheter eller på ett sätt som inte har auktoriserats av DRI. Du kan inte ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, lägga ut, överföra, översätta, sälja, skapa avledande texter utnyttja eller distribuera på något sätt eller i något medium (e-post, eller andra elektroniska tillvägagångssätt) något material från kursprodukten.

Duplicering, delning eller nerladdning av produktfiler för delning till andra sidor på nätet betraktas som stöld och kommer att anmälas i den grad lagen medger det.

Du kan emellertid ladda ner och skriva ut enskilda pdf-er i din dator för personligt, icke-kommersiell användning. Förutsatt att alla upphovsrättigheter och andra egendomsrättigheter behålles.

Drangelska Ridinstitutet erbuder kursprogram som är individuella. Vid registrering kommer du att få dig tillsänt användarnamn och lösenord. Om du önskar gå kursen tillsammans med en medryttare eller familjemedlem så behöver du ange det vid köp. Ni delar emellertid inloggningsuppgifter och endast en Facebookprofil deltar i frågestunderna.

Integritet och konfidentialitet

Vi respekterar ditt privatliv, och insisterar på att du respekterar de andra kursdeltagarnas privatliv. Därmed gäller köpet som ett ömsesidigt avtal om tystnadsplikt.

Vi respekterar att den information som du delar med oss är konfidentiell och förtrolig. Genom att köpa den här kursen så samtycker du till och respekterar att dessa rättigheter till delande av inlärningssituation och filmer är strikt konfidentiell och behålles inom gruppens deltagare och representanter för Drangelska Ridinstitutet.

Du får gärna dela dina egna upplevelser och erfarenheter av deltagandet och ditt lärande utanför kursen. Däremot är alla erfarenheter av det som dina kurskamrater delar, muntligt eller skriftligt, strängt konfidentiellt.

Negativa, nedsättande eller aggressiva kommentarer som kan verka stötande eller starkt ifrågasättande kommer att tas bort omedelbart. Personer som agerar på motsvarande sätt kommer att uteslutas ur studiegruppen med omedelbar verkan.

För mer information om Integritetspolicyn hos kursportalen Simplero, se https://www.drangelska.se/page/479202-integritetspolicy

 Säkerhet och personskydd

Vi använder SSL (SEcure Socket Layer) vilket innebär att alla köp är krypterade dvs helt säkra.

Vi garanterar att DRI aldrig ger ut personupplysningar eller e-postadresser till tredje part om det inte föreligger speciella grunder, polisiärt ärende. Du har rätt att få den information vi har registrerat om dig om du menar att den är felaktig eller irrelevant och kan även be om att få rättelse på den eller borttagning från vårt kundregister. Kontakta i så fall år kundtjänst på: info@drangelskaridinstitutet.se

Ansvarsbegränsning

Vi frånsäger oss alla ekonomiska krav knutna till våra hemsidor och landningssidor samt videos, nyhetsbrev, kursportal eller annat innehåll. Vi har gjort allt för att säkra att innehållet har hög kvalitet. Vid köp av kursen accepterar och godtar du att du är helt och fullt ansvarig för dina framsteg och resultat av att delta i kursen. Vi har inga garantier om framgång eller resultat. Du är ensam ansvarig för dina handlingar och hur du hanterar din häst. Din och din hästs framgångar är beroende av många personliga faktorer, inklusive dina förkunskaper, din talang, ditt engagemang, förmåga att ta till dig kunskapen, din ekonomiska situation, med mera.

Avbokning och ombokning

Drangelska Ridinstitutet har rätt att avboka eller omboka frågestunderna som hör till kursen av skäl som ligger utanför DRI:s kontroll. Om frågestunderna måste avbokas helt eller tillgången till kursportalen måste stängas så återbetalas kursavgiften. Om deltagaren inte kan delta påverkar detta inte kursavgiften då frågestunden går att besöka i efterhand.

Begränsning och ansvar

Genom att köpa den här kursprodukten så samtycker du till användandet av företagets tjänster på eget ansvar (övningar i kursportalen) och att kursprogrammet är en upplysnings-utbildningstjänst.

Du fråntar företaget DRI och deras representanters ansvar för eventuella skador som kan uppstå och för eventuella krav som skulle kunna uppstå i förbindelse med avtalet, genom ingående mellan dessa parter. Du accepterar alla eventuella risker, förutsägbara och oförutsägbara vid utövandet av övningarna i kursportalen.

Icke-förtalsförbindelse

Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och DRI så samtycker du till att den enda arenan för att lösa en sådan tvist är genom en kommunikation mellan dig och DRI. Du samtycker till att du inte vill delta i något delande eller kommunikation angående detta med tredje part, offentlig eller privat, som kan leda till förtal eller spridning av nedsättande omdömen om företaget.

Köpeavtalet

Detta avtal kan inte förbises eller negligeras av någon av parterna.

Uppsägning

Genom att köpa den här produkten så samtycker du till att Drangelska Ridinstitutet kan, efter eget omdöme, avsluta det här avtalet och begränsa, suspendera eller säga upp kundens medverkan i kursen, utan återbetalande av kursavgiften om kunden förstör för de andra deltagarna eller för företaget. Detta gäller också vid brott mot villkoren.

Tvistlösning

Om tvisten inte löses genom förhandling mellan parterna, kan en oenighet, eller tvist i förbindelse med avtalen sändas till rätten.

Varsel

Eventullt varsel om oenighet som framställs av envar parterna till den andra, kan ske genom personligt meddelande via epost, registering, som kräver kvittering.

Force majeur

Om Drangelska Ridinstitutet är förhindrat att leverera tjänsten, kursprodukten på grund av omständighet som parten inte kan råda över, svår sjukdom, brand, krig, mobilisering eller liknande fråntas ansvaret för leveransen av produkten, Drangelska Ridinstitutet och köpesumman återbetalas.

Drangelska Ridinstitutet /Christina Drangel

infol@drangelskaridinstitutet.se

Drottning Kristinas väg 47 K

761 41 Norrtälje

0703-123030

Detta avtal ska regleras och tolkas tillsammans med gällande svensk lagstiftning.