Integritetspolicy för Drangelska Ridinstitutet på  portalen Simplero.com

Drangelska Ridinstitutet publicerar allt material hos Simplero.com som är en kursportal. Den tillhandahåller även Drangelska Ridinstitutets hemsida www.drangelska.se

Så använder Simplero dina personuppgifter

Vi behandlar all kundinformation konfidentiellt. Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss ger du oss tillstånd att använda och lagra sådan information. Vi kommer i vår tur att göra vårt bästa för att hålla informationen trygg och säker i vårt datahanteringssystem. Din information kan endast nås av dem som hjälper till att hantera informationen och genom att använda Simplero ger du oss den rätten.

Vi säljer eller delar inte den informationen med någon, förutom betrodda tredjepartsleverantörer som behandlar dessa uppgifter för vår räkning, och som också lovar att hålla den konfidentiell. Vi samlar bara in den information vi behöver för att kunna tillhandahålla tjänsten och för att kunna kontakta dig om ändringar i tjänsten.

Vi kan skicka marknadsföringsmeddelanden till dig om du har godkänt det. Du kan alltid välja att inte göra det.

För att använda Simplero får du ett användarnamn (Simplero-ID) och ett lösenord. Håll denna information konfidentiell eftersom du är ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt lösenord eller konto. Berätta omedelbart för oss om någon obehörig användning av ditt lösenord eller konto eller om du upptäckt något annat brott mot säkerheten. Hjälp till att hålla Simplero säkert. Du kan också aktivera tvåfaktorsautentisering för ditt Simplero-ID, vilket ökar säkerheten avsevärt.

Observera att när du frivilligt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part online, t.ex. på bloggar, anslagstavlor, e-post eller i chattområden, kan den information du delar också ses, samlas in och användas av tredje part, och därför kan vi inte hållas ansvariga för eventuell användning av den information som du frivilligt delar med dig av. Samma sak gäller ditt lösenord. Dela inte med dig av det till andra.

Vår produkt är inte utformad för att lagra känslig information om personer, men vi kan inte hindra personer från att själva ange sådan information. Vi tar inget ansvar för det fall att känsliga personuppgifter lagras i vårt system utan vårt skriftliga medgivande.

Uppgifter som behandlas och dina rättigheter

Vi behandlar grundläggande uppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer och annan liknande icke-känslig information som lämnas till oss av personer själva.

Vi lagrar även tillfällig information, t.ex. IP-adresser och klick på länkar i e-postmeddelanden eller, i vissa fall, besök på webbplatser.

Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna skicka e-post eller textmeddelanden som du har begärt och för att kunna erbjuda produkter som du sannolikt är intresserad av.

Du kan naturligtvis när som helst begära att vi slutar skicka mer information till dig eller att vi raderar den information som vi har om dig.

Vi lagrar den informationen i Amazon Web Services (AWS) moln och delar den med SendGrid för att skicka e-post och Twilio för att skicka textmeddelanden.

Vi erbjuder dig valmöjligheter när det gäller insamling, användning och delning av din PII. Du är inte skyldig att lämna några personuppgifter.

Din information kan i vissa fall hamna hos Sentry, som vi använder för att spåra fel på plattformen.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Du kan när som helst be oss att radera dina uppgifter.

GDPR

Vi behåller våra dataregister tills de uttryckligen raderas, antingen för att någon har bett oss att bli bortglömda eller för att ett Simplero-konto har stängts.

Vi lagrar dem i en databas som körs bakom flera lager av säkerhet.
I händelse av att vi upptäcker ett dataintrång kommer vi omedelbart att informera om det på status.simplero.com.

Ramverk för dataskydd

Powerful Through Grace, Inc. följer EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) som anges av US Department of Commerce.Powerful Through Grace, Inc. har certifierat till US Department of Commerce att det följer EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU- U.S. DPF Principles) med avseende på behandlingen av personuppgifter som mottagits från Europeiska unionen i förlitan på EU-U.S. DPF. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och EU-U.S. DPF-principerna, ska principerna gälla. För mer information om programmet Data Privacy Framework (DPF) och för att se vår certifiering, besök https://www.dataprivacyframework.gov/

I enlighet med EU-U.S. DPF åtar sig Powerful Through Grace, Inc att samarbeta och följa råden från den panel som inrättats av EU:s dataskyddsmyndigheter (DPA) när det gäller olösta klagomål om vår hantering av personuppgifter som mottagits i enlighet med EU-U.S. DPF.

I enlighet med EU-U.S. DPF åtar sig Powerful Through Grace, Inc att lösa DPF- principrelaterade klagomål om vår insamling och användning av din personliga information.

EU-individer med förfrågningar eller klagomål angående vår hantering av personuppgifter som mottagits i förlitan på EU-U.S. DPF bör först kontakta Powerful Through Grace, Inc. på: support@simplero.com.

Powerful Through Grace, Inc. har vidare åtagit sig att samarbeta med den panel som inrättats av EU:s dataskyddsmyndigheter (DPA) när det gäller olösta klagomål avseende uppgifter som överförts från EU.

Simplero omfattas av Federal Trade Commissions (FTC) utrednings- och verkställighetsbefogenheter. Du kan, under vissa förutsättningar, åberopa bindande skiljedom.

Vi är skyldiga att lämna ut personuppgifter som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla krav på nationell säkerhet eller brottsbekämpning. Vi kan vara ansvariga i fall av vidareöverföring till tredje part.

Vi började följa reglerna i sekretesspolicyn den 1 april 2018.

Anonym insamling och användning av data

För att upprätthålla den höga kvaliteten på vår webbplats kan vi använda din IP-adress för att diagnostisera problem med vår server och för att administrera webbplatsen. Din IP-adress är det nummer som tilldelas datorer som är anslutna till Internet. Detta är i huvudsak "trafikdata" som inte kan identifiera dig personligen - allt är anonymt - men det är användbart för oss i marknadsföringssyfte och för att förbättra våra tjänster.

Användning av "cookies"

Cookies är små bitar av data som lagras på din dator och som innehåller information om användaren. Vi lägger inte in någon personligt identifierbar information i cookies, och vi använder inte heller några andra datainsamlingsmekanismer på vår webbplats än cookies.

Cookies hjälper oss att se vilka delar av vår webbplats som är användbara och vilka delar som behöver förbättras. Du kan välja att inaktivera cookies via inställningarna i din webbläsare.

Cookieinformation används endast när vi kommunicerar med användare enligt deras angivna preferenser och vid behov för tjänsterelaterad kommunikation. Innehåll från tredje part som kan visas på vår webbplats kan också innehålla egna cookies, men vi har ingen tillgång till eller kontroll över någon information som samlas in av tredje part via vår webbplats.