Förnyad tillgång Steg 2 - Stärkande ridning

Ridning i lutning (bild)