Ledövningar som utvecklar hästens kroppsuppfattning

Att träna kroppsmedvetenhet är inte för att göra hästen lydig, utan för att utveckla koordination och balans. Hästar växer numera ofta upp och vistas i miljöer som inte är så utmanande. Det är plana ytor och fyrkantiga, platta hagar.

Du kan hjälpa hästen att utveckla sin kroppsmedvetenhet. På köpet får du möjlighet att stärka samspelet med din häst och hur den uppfattar sig själv i relation till ett avgränsat utrymme.

Det gör din häst tryggare och säkrare att hantera och tar bort eventuell bakskygghet. Vi tycker att det här är ett slags grund-kit som vi gör med alla hästar vi tar hand om, oavsett tidigare träning eller ålder.

Kursen ger dig också tillfälle att utveckla din egen kroppsuppfattning. Var befinner du dig i förhållande till din häst? Din egen kroppsuppfattning är avgörande för att du ska kunna lära din häst koordination och balans.

När du gör övningarna ska du tänka på målet inte är att hästen ska lyckas gå perfekt i exempelvis en labyrint. Det är viktigare att observera när hästen inte lyckas för att kunna visa hästen hur den ska göra.

Lycka till!

Taboo går fint i Labyrinten