Vår onlinekurs

"Lyft din ridning - Nu!"

Vad lär du dig på en onlinekurs hos oss?

Du får lära dig att utbilda din häst korrekt och genomtänkt. Det gör att den kan bära dig med lätthet och stolthet långt upp i åren. För att uppnå det behöver du först lära dig teorin och bli kroppsmedveten. Hur det går till får du lära dig i våra kurser. 

Konkret betyder det att du kommer att få vända din uppmärksamhet till hur du står, går och rör dig, också avsuttet. Det kan även finnas anledning att stärka hästen genom avsuttna övningar såsom, långtygling eller arbete vid handen. Du får möjlighet att utforska nya sätt att träna och utveckla dig själv och din häst på, med vårt stöd. 

Du får chansen att förbättra följande: 

 • Dina teoretiska kunskaper
 • Din kroppsuppfattning
 • Hästens kroppsuppfattning
 • Din liksidighet
 • Hästens liksidighet
 • Hur man skapar självbärighet (samling) 

Målsättningen med kursen

Målet är att du ska veta hur du kan få din häst lösgjord; fri från negativa fysiska eller psykiska spänningar samt mer rakriktad. När kursen är över ska du känna att du vet hur du kan gymnastisera och stärka din häst och dig själv utifrån där ni just nu befinner er. Du kommer också ha tillägnat dig en tydligare förståelse för vad balans i ridning är.

 "Gynnsam ridning ger ett ekipage i samklang med den dynamiska tyngdpunkten"

Du kommer att:

 • Förstå hur vägen mot ökad samling ser ut och hur du ska gå tillväga för att få din häst mer liksidig och självbärig.
 • Få effektiva övningar som gör dig mer medveten och liksidig så att du kommunicerar smidigare och mer harmoniskt via sitsen.
 • Förstå och se skillnaden mellan ridning som är gynnsam; stärker och balanserar din häst och ridning som inte gör det. 
 • Veta hur du ska göra övningarna och vad du ska vara uppmärksam på så att övningarna gymnastiserar och rakriktar hästen och inte förstärker snedheter och sliter på hästen. 
 • Bli mer trygg och säker på hur du ska lägga upp din egen ridning och träningen av dig och din häst.  

Individuellt tilltal

I våra onlinekurser fångar vi upp varje ekipage där de är. Vi utgår från just dina och din hästs behov och förutsättningar. Det gör att era möjligheter att utvecklas som ekipage blir oändligt mycket större. 

Ta chansen att verkligen utvecklas med din häst efter just era förutsättningar! Du kan delta med häst oavsett om det är en unghäst eller en konvalescent häst som ska sättas igång. 

Boka din plats idag