Meny

Utbildningen

utbildningen1.jpg

Utbildningen för dig som vill ta ett helhetsgrepp på din och din hästs utveckling och även hjälpa andra med detsamma.

Med över 20 års erfarenhet vet vi att det vi gör fungerar och gör skillnad till det bättre för häst och ryttare. Vårt mål är att du ska få de bästa förutsättningar för att nå ett villkorslöst samspel mellan dig och din häst. Och att med ett coachande förhållningssätt kunna möta både människor och hästar i en anda av respekt som främjar inlärning.

Utbildningen vänder sig till alla som vill utvecklas tillsammans med sin häst i Integrerad ridkonsts anda, även till dig som inte har som avsikt att bli ridlärare och undervisa andra.

Utbildning i Integrerad ridkonst med helhetstänk - för hållbar utveckling
Under utbildningen får du hjälp med att se helheten i din väg mot att lösa problem och nå en hållbar utveckling. Allt har betydelse: din lösgjordhet, hästens lösgjordhet, utrustning och inte minst känslor och föreställningar. Vi jobbar med alla bitar både praktiskt och teoretiskt, enskilt och i grupp och tar även hjälp av gästföreläsare.

Inlärningspedagogik som stärker ekipaget
Utbildningen ger även dig kunskap i hur inlärning fungerar både för häst och människa för en positiv och sund utveckling av såväl den fysiska färdigheten som den psykiska mognaden.

Du blir del av ett nätverk med samma "hästtänk"
Utbildningen ger dig möjlighet att även få följa dina kurskamraters utveckling över längre tid och lära av dem. Men det slutar inte där. Du blir del i ett nätverk av hästmänniskor utbildade i Integrerad ridkonst.

Grundkurs i Integrerad ridkonst
Under ett och ett halvt års tid träffas vi hela åtta gånger. Tre dagar i rad, varannan månad. Obs! Vardagar. Vi varvar praktik och teori samt har även gästande föreläsare. Efter avslutad utbildning erhålles diplom om du både teoretiskt och praktiskt kan visa, på ett övertygande sätt, att du tillgodogjort dig kunskaperna. Efter avslutad grundutbildning kan du söka vidare till:

Diplomerad ridlärare i Integrerad ridkonst
Upplägget är samma som i grundkursen fast vi träffas sex gånger. Innehållet är mer fokuserat på undervisning. Efter godkänd examen erhåller du ett diplom och har rätt att undervisa i den integrerade ridkonstens anda.

Masterutbildning i Integrerad ridkonst
Efter att ha genomgått de två föregående utbildningarna kan du söka nästa steg. Här fokuserar vi mer i detalj på hur du utbildar såväl häst som ryttare från nivån förvänd galopp och galoppombyten till piaff, passage och pirouetter.Du är varmt välkommen att kontakta Christina Drangel för mer info på drangelskan@gmail.com

Senast uppdaterad 160718